flygbild

Miljö

Elicom bygger strömfördelningar allt från några få amper till tusentals amper. Elicom strävar efter att bibehålla och förbättra miljön i största möjliga utsträckning. Därför har Elicom följande miljöpolicy.

Elicom AB ska:

• Genom att följa lagar och krav samt jobba med ständiga förbättringar bidra till en bättre miljö.
• Prioritera leverantörer för volymvaror i närområdet där valmöjlighet finns.
• Aktivt arbeta med källsortering och energibesparande insatser för att förebygga uppkomsten av föroreningar.