img1

Om Elicom

Elicom startade 1988 och har genom åren utvecklats till att bli en av Sveriges ledande tillverkare av lågspänningsställverk, fördelningscentraler, gruppcentraler och automatikskåp. Genom vårt fokus på säkerhet, kvalitet och funktionalitet har vi etablerat ett förtroende hos våra kunder som vi är stolta över. Detta har förutom leveranser i hela landet och Europa även lett till att vi fått kunder i andra världsdelar som Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika.

Tillsammans med utvalda leverantörer inom mellanspänning, krafttransformatorer, batteriskåp och kanalskenor är vi en komplett leverantör av hela systemlösningar vilket ger en trygghet för våra kunder som slipper gränsdragningsproblem, logistikproblem m.m.

En lång och framgångsrik historia inom telekomindustrin innebär också bred kompetens inom likspänning med dess speciella dimensioneringsregler. Den mångåriga erfarenheten av den senaste tekniken med höga krav på driftsäkerhet och precisa ledtider har gett oss uppdragsgivare runt om i hela världen.

Hos Elicom finns en kombination av engagerade, kreativa medarbetare och lång branscherfarenhet vilket ger oss den samlade kompetens som gör oss till en stabil och trygg partner. Kundens behov och intressen är centrala och alltid utgångspunkten i vår verksamhet som är optimerad för att klara kundanpassade lösningar i såväl låg som hög volym. Vi agerar gärna rådgivande vad gäller produkters utformande.

Vår målsättning är att genom konstruktivt samarbete bygga långsiktiga kund- och leverantörsrelationer.

Välkommen att kontakta oss!