Aktuellt

2017-04-25

Utökat samarbete med Elicom AB på färdigbyggda fördelningar

Schneider Electric utökar nu samarbetet inom bostadssegmentet med ytterligare en partner.

Det är Elicom i Töreboda som har fått förtroendet att förvalta förfrågningar och offerter gällande lägenhetscentraler och multimediacentraler.

Sedan tidigare har Elicom offererat fördelningar för kommersiella byggnader och industrin på ställverk, större centraler samt apparatskåp.

Samarbetet innebär att förfrågningar skickas direkt till Elicoms offertbox: offert@elicom.se och därefter erhålles offert via önskad grossist.

Har ni frågor om detta så kontakta Erika Bennerholt på Schneider Electric, tel 073-0482697 eller Robert Magnusson på Elicom, 0506-19903 eller 070-6436871

2017-04-04

Elicom AB Förvärvar TM-Automation AB.

Elicom, som är specialiserade på kundanpassade elfördelningar och automatikskåpsbyggnationer, förvärvar TM Automation och dess 10 anställda.
Företaget har sin största marknad som utvecklare och producent av styrningar och övervakning av processer inom VA-området.

”Detta är ett stort steg i vår expansion och det är roligt att kunna knyta till oss ett så pass välrenommerat och spännande företag. Deras erfarenhet av att arbeta inom VA-området breddar vårt erbjudande tillika ökar våra tjänster och möjligheter inom våra existerande branscher och vi kommer att kunna ge våra kunder ett
ännu större värde, säger Robert Magnusson, VD på Elicom”.

TM Automations verksamhet kommer även fortsättningsvis att ledas av nuvarande VD Thomas Boethius och Projektledare Mickael Magnusson som är direkt underställda Elicoms VD Robert Magnusson.

Frågor angående förvärvet besvaras av Robert Magnusson 0506-19903 eller Thomas Boethius 0705-405364.


2017-02-06

Ny huvudägare i Elicom AB.
Anders Böös och Robert Magnusson övertar huvudmannaskapet i Elicom från bolagets grundare Anders Schough. 

Diskussioner mellan Anders Böös och Anders Schough har förts under en tid och nyligen lett till en överenskommelse i vilken Anders Böös och Robert Magnusson genom ett nybildat bolag övertar ägandet i Elicom. Robert Magnusson kvarstår som Elicoms VD och Anders Schough kvarstår i styrelsen vilket borgar för kontinuitet och en god övergång. 

I en kommentar till affären säger Anders Böös: "Elicom är ett väl positionerat bolag i ett segment jag tror mycket på och planerar att investera ytterligare i"

Elicoms verksamhet i Töreboda fortsätter som vanligt och på kort sikt planeras inga förändringar.
I ett längre perspektiv planeras för satsningar som förväntas leda till en tillväxt och utökning av Elicoms verksamhet. 

Töreboda den 6 februari 2017               

ELICOM AB

Robert Magnusson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Robert Magnusson, telefon 0506 - 19903