img3

Historik

Elicom har byggt upp en gedigen kompetens inom apparatskåpsbyggnation. Vi bygger centraler och ställverk för lågspänning upp till 3200A. Vi vänder oss till Industri, Telekom och Offentlig förvaltning.
Dagens moderna telekommunikationer gör det möjligt att kontakta vem som helst, var som helst. Utvecklingen är snabb och nyskapande . Sedan det tidiga åttiotalet har Elicom AB stött telekommunikationsutvecklingen genom att förse marknaden med kompletta strömfördelningsutrustningar för både AC och DC. Vi bygger också kompletta styrutrustningar för värme, luftkonditionering, ventilation och alarmsystem. Vi erbjuder kompletta lösningar från koncept och utveckling, design till tillverkning av kompletta produkter. Vi arbetar nära våra kunder för att uppnå optimal design och funktion. Vår produktionsenhet är modern och effektiv. För att möta våra kunders krav på en snabb leverans så är produktionen organiserad med tanke på maximal flexibilitet.

1988 och framåt...

Med snart 20 års erfarenhet av internationell telekom-industri är Elicom ett företag som både utvecklat och utvecklats med branschen. Företaget startade 1988 men redan fem år tidigare, inom ett installationsföretag i elbranschen, hade inriktningen mot kompletta strömförsörjningssystem till telestationer tagit sin början.

Som en logisk följd av de alltmer tekniskt utvecklade telestationerna ställs allt större krav på utrustning och säkerhet. Här har Elicom sedan lång tid en given plats som leverantör. Företaget erbjuder kompletta AC/DC-fördelningar med tillhörande kringutrustning. Allt från de grundläggande idéerna, utveckling, konstruktion till tillverkning av färdiga produkter. Vi konstruerar och bygger även traditionell automatik samt ställverk och kontrolltavlor.
Ett nära samarbete med utvalda leverantörer kompletterar oss och vår kompetens inom området kraftfördelning till telestationer. Vi arbetar i egna flexibla ändamålsenliga lokaler. Lägg till detta kunnig och erfaren personal, certifiering enligt både ISO9001 och ISO14001 samt en uttalad ambition att vara i den högteknologiska frontlinjen så har du en komplett leverantör.

Robert Magnusson, VD