Teknikenheter för mobiltrafik i Sudan kräver den rätta elfördelningen

Flexenclosure bygger nyckelfärdiga växel-, data- och energicentra för mobiltrafik i Sudan. Elicom har levererat lågspänningsställverk och fördelningscentraler.
– Det handlar om ett komplicerat arbete med höga krav på en driftsäker elförsörjning, där Elicom möter våra krav på ett mycket bra sätt, säger Johan Thörnberg, ansvarig för elektrisk design.

Flexenclosure AB utvecklar och tillverkar modulbaserade växel-, data- och energicentra för den globala telekomindustrin. De mobila enheterna kan placeras var som helst i världen där man bygger ut mobilnätet.
Oftast placeras teknikenheterna på platser där det saknas tillförlitlig el och i vissa fall drivs stationerna även med diesel. Därför har företaget utvecklat E-site, en enhet som drivs av sol- och vind, vilket kraftigt minskar koldioxidutsläpp och driftskostnader.
Flexenclosure grundades för 20 år sedan och är baserat i Lidköping med tillverkning i Vara. Sedan starten har företaget levererat mer än 8 000 telekomlösningar som etablerats över hela världen. Bland kunderna finns Ericsson, Emerson, FMV och Telenor.

Olika funktioner
Ett projekt med växel-, data- och energicentra,
som nu är under produktion, levereras till Sudan.
Det omfattar 25 moduler som sedan ansluts
i fyra byggnader inom ett område på cirka
4 000 kvadratmeter.
– Teknikenheterna är anpassade för olika funktioner som exempelvis växelstation, datahall för teletrafik med servrar samt ett energicenter som strömförsörjer anläggningen. Modulerna tillverkas i vår fabrik i Vara för att sedan levereras nyckelfärdiga till Sudan, förklarar Johan Thörnberg.

Lång erfarenhet
Det är således ett stort projekt med många parter inblandade, där Flexenclosure arbetar på uppdrag av Ericsson. Elicom har levererat ställverket och de 33 fördelningscentralerna.
– Elicom har lång erfarenhet från telekom och god insikt i de krav som gäller, vilket är en stor fördel. Det har varit flertalet turer under Teknikenheter för mobiltrafik i Sudan kräver den rätta elfördelningen projektets gång med ändringar och justeringar, men Elicom har hela tiden hjälpt oss och motsvarat våra förväntningar på ett mycket bra sätt, säger han och påpekar:
– Vi har samarbetat i många projekt genom åren och känner varandra väl vid det är laget.