Centraler

Centraler

Elicom levererar allt från enkla småcentraler upp till större fördelningscentraler. Samtliga centraler är skräddarsydda enligt kundens krav och behov. Vi jobbar både med smältsäkringar och dvärgbrytare samt bygger med alla förekommande system för belysningsstyrning. Hos oss finns även specialistkunskap på KNX där vi gärna agerar rådgivande.

Vi erbjuder i första hand lösningar med skyddsform i spannet IP30 – IP55 men även högre klassning kan fås. och Dörrar är antingen i täckt utförande eller med glas för en tydlig överblick.

Samtliga centraler genomgår en individuell provning som protokollförs. Oavsett om det handlar om serviscentraler, fördelningscentraler, gruppcentraler eller UPS-centraler är resultatet en kopplingsutrustning i personsäkert utförande med hög funktionalitet och kvalitet.

Centralerna är CE-märkta och typprovade enligt gällande standarder och ett ifyllt testprotokoll medföljer varje leverans.