Kompletta leveranser

Våra kunder kan erbjudas totallösningar genom leverans av mellanspänningsställverk, krafttransformatorer, skenbryggor/kanalskenor, lågspänningsställverk, centraler, UPS-centraler och likspänningsskåp till ett objekt. Detta ger logistikfördelar samtidigt som risken för gränsdragningsproblem eller missuppfattningar minimeras.

Vid den här typen av totalleveranser vill vi i ett så tidigt skede som möjligt vara involverade för att ge projektet bästa förutsättningar och gemensamt kunna arbeta fram en hållbar tidplan.