Legomontage

Elicom har en separat produktionsenhet för legomontage och produkter med hög volym.

Monteringen sker antingen efter kunds underlag eller egna ritningar och för mer komplexa enheter skapar vi tillverkningsunderlagen med hjälp av 3D-Cad.

Även utrustning för tillverkning av kablage och produktmärkning finns i verktygsparken.