Telekom

Sedan i slutet av 80-talet har Elicom verkat inom telekomindustrin och har med sina produkter deltagit i utbyggnaden av det svenska telenätet och har enheter monterade i radiobasstationer världen över. Ofta handlar det här om enheter för 48V likspänning men även produkter för växelspänning till diverse olika nättyper och jordningssystem.

Allt från mindre enheter som batteribrytare och överspänningsskyddsenheter till stora utflyttade distributioner och kompletta kraftsystem innehållande likriktare, växelriktare, batterier och högohmig distribution har genom åren försörjt telekommarknaden.